Phone Icon

Notatki do matury z angielskiego

Notatki do matury z angielskiego PDF

Egzamin maturalny z języka angielskiego stanowi jeden z niezbędnych testów, które muszą być zaliczone przez maturzystów na 30% minimum. Wśród różnych dostępnych języków obcych, angielski cieszy się największą popularnością wśród uczniów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie stworzyliśmy specjalnie opracowane notatki do matury z angielskiego, które mają na celu wspomóc naukę osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Dzięki dokładnemu przygotowaniu materiałów maturzyści mogą skoncentrować się na najbardziej kluczowych elementach potrzebnych do sukcesu na egzaminie i zaoszczędzić sporo czasu.

Angielski matura – Co trzeba umieć?

Matura z języka angielskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W związku z tym, aby uzyskać pozytywny wynik na egzaminie maturalnym z angielskiego, trzeba posiadać umiejętności z tych dwóch obszarów. Do zdolności, które należy w szczególności opanować należą:

  • Rozumienie ze słuchu
   Jedną częścią egzaminu maturalnego są nagrania, na podstawie których uczeń rozwiązuje zadania. W związku z tym maturzysta musi być w stanie zrozumieć proste dialogi, monologi, czy wywiady w języku angielskim. Ponadto na egzaminie ustnym komisja zadaje uczniowi pytania w języku angielskim, które również powinien rozumieć.

  • Czytanie ze zrozumieniem
   Odczytywanie i zrozumienie różnorodnych tekstów jest również ważną częścią egzaminu. Zazwyczaj są to różnego rodzaje artykuły, ogłoszenia czy teksty naukowe. W związku z tym maturzyści muszą być w stanie wyodrębnić główne pomysły, rozumieć szczegóły oraz interpretować znaczenie tekstu.

  • Pisanie
   Ważną częścią matury z angielskiego jest napisanie wypracowania, które w przypadku poziomu podstawowego może być e-mailem, listem bądź wpisem blogowym. W związku z tym od maturzystów wymaga się, że będą w stanie wyrażać swoje myśli na piśmie w jasny, spójny i gramatycznie poprawny sposób.

  • Umiejętność mówienia
   Druga część egzaminu, czyli matura ustna z angielskiego wymaga od uczniów umiejętności komunikowania się, wyrażając, swoje myśli, pomysły i argumenty. Obejmuje to także odpowiadanie na pytania zadane przez komisję.

Co zawierają nasze notatki angielski do matury?

Aby solidnie opanować powyższe umiejętności, maturzysta powinien przede wszystkim skupić na nauce słownictwa i gramatyki. Dlatego też w naszych notatkach zebraliśmy najważniejsze informacje z tego zakresu, tak aby każdy uczeń mógł w prosty sposób przyswoić tę wiedzę. Zawierają one praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich aspektów egzaminu, od rozumienia tekstu do tworzenia pisemnych kompozycji oraz umiejętności ustnej wypowiedzi. Nasze notatki do matury z angielskiego to materiały, które mają nie tylko ułatwić uczniom szukanie wszystkich niezbędnych wiadomości, ale też zaoszczędzić ich czas, którego przed maturą jest z pewnością bardzo mało. Dzięki nim każdy maturzysta będzie gotowy na wyzwanie, jakie niesie ten ważny egzamin i będzie miał większą pewność siebie podczas rozwiązywania zadań.