Phone Icon

Matury 2024 terminy

 • Maciej Podwładny
 • -
Matury 2024 terminy
SPIS TREŚCI

Temat egzaminu maturalnego jest z pewnością gorący dla wszystkich uczniów ostatnich klas szkół średnich. Zbliżający się czas matur oznacza intensywne przygotowania i skoncentrowaną pracę. Z pewnością każdy maturzysta odczuwa obecnie delikatny stres, ponieważ do tego ważnego wydarzenia została dosłownie chwila. Jak wiadomo egzamin ten odbywa się zawsze w maju, jednakże jak wypada w tym roku? ”Matury 2024 terminy” to artykuł, w którym poznacie dokładne daty egzaminów, oraz informacje o ich rozpoczęciu i zakończeniu.

Kiedy jest matura 2024?

Co roku w maju młodzież szkolna w Polsce staje przed jednym z najważniejszych wyzwań w swoim życiu edukacyjnym, czyli egzaminem maturalnym. Zawsze ma to miejsce na początku miesiąca – bezpośrednio po weekendzie majowym. Oznaczałoby to, że matura 2024 powinna rozpocząć się 6 maja w poniedziałek, a jednak rozpocznie się 7 maja. W związku z tym pojawia się wiele pytań dlaczego taka decyzja? Mianowice 6 Maja przypada święto Wielkanocy w kościele prawosławnym i przedstawiciele tej wiary złożyli wniosek do CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) w celu przesunięcia terminu. Decyzja CKE była przychylna i spowodowało to, że matura zostanie przesunięta o jeden dzień. W takim wypadku uczniowie prawosławni będą mogli spokojnie obchodzić święta, a pozostali mogą wykorzystać dodatkowy dzień na naukę.

Terminy matur 2024 – harmonogram

Jak już wiadomo, matura 2024 rozpocznie się 7 Maja, ale pewnie większość z Was nurtuje myśl kiedy się ona skończy. W związku z tym chcielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie i przedstawić harmonogram zaplanowanych egzaminów. Zapewne każdy uczeń wie, że matura składa się z części pisemnej i ustnej, które są od siebie niezależne. Pierwsza z nich potrwa do 24 Maja, natomiast druga odbywać się będzie w dniach 10-25 Maja. Egzamin ustny przydzielany jest do każdego studenta indywidualnie, biorąc pod uwagę terminy rozszerzonych egzaminów. Natomiast terminy egzaminu pisemnego prezentują się następująco:

 • 7 Maj – Język Polski – poziom podstawowy
 • 8 Maj – Matematyka – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom rozszerzony, język łemkowski – poziom rozszerzony, język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony
 • 9 Maj – Język angielski – poziom podstawowy, pozostałe języki obce – poziom podstawowy
 • 10 Maj – WOS – poziom rozszerzony, język niemiecki – poziom rozszerzony
 • 13 Maj – Język angielski – poziom rozszerzony, filozofia – poziom rozszerzony
 • 14 Maj – Biologia – poziom rozszerzony, język rosyjski – poziom rozszerzony
 • 15 Maj – Matematyka – poziom rozszerzony, język francuski – poziom rozszerzony
 • 16 Maj – Chemia – poziom rozszerzony, historia muzyki – poziom rozszerzony
 • 17 Maj – Geografia – poziom rozszerzony, języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy
 • 20 Maj – Język polski – poziom rozszerzony, języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
 • 21 Maj – Historia – poziom rozszerzony, język hiszpański – poziom rozszerzony
 • 22 Maj – Informatyka – poziom rozszerzony, historia sztuki – poziom rozszerzony
 • 23 Maj – Fizyka – poziom rozszerzony, język włoski – poziom rozszerzony
 • 24 Maj – Przedmioty w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Matura 2024 terminy wyników

Zgodnie z informacją wydaną przez CKE, wyniki egzaminów maturalnych zostaną podane 9 lipca 2024 r., natomiast dla osób poprawiających maturę w sierpniu – 10 września 2024 r. Oznacza to, że uczniowie będą musieli poczekać kilka miesięcy na poznanie rezultatu swojej pracy. Niemniej jednak prawidłowe przygotowanie do testu sprawi, że będą mogli być wcześniej pewni o swojej zdawalności. Dlatego też mamy nadzieje, że nasz wpis Matury 2024 terminy pomoże Wam w przygotowaniu się na czas do określonego egzaminu i uzyskaniu jak najlepszego wyniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *