Phone Icon

Motyw cierpienia w lekturach – Jakie ma znaczenie dla utworu?

 • Maciej Podwładny
 • -
Motyw cierpienia w lekturach
SPIS TREŚCI

Znajomość motywów literackich jest kluczowa podczas pisania rozprawki lub interpretacji na maturze, ponieważ pomaga czytelnikowi zgłębić treść tekstu oraz zrozumieć intencje autora. Zrozumienie ich pozwala również na budowanie mocnych argumentów popierających interpretację utworu. W związku z tym, aby zdać egzamin maturalny, każdy uczeń powinien znać najważniejsze motywy, które pojawiają się w utworach literackich. W tym artykule przedstawimy Wam motyw cierpienia w lekturach, omawiając, gdzie występuje i jakie ma znaczenie dla utworu i autora.

Cierpienie w literaturze

Cierpienie jest bardzo powszechnym motywem w literaturze, który pojawia się w różnych epkach, gatunkach i kulturach. Niezależnie od kontekstu, cierpienie jest tematem, który fascynuje zarówno czytelników, jak i autorów, ponieważ odzwierciedla ono fundamentalne aspekty ludzkiego doświadczenia. Motyw cierpienia w lekturach przybiera różnorodną formę od fizycznego bólu po psychiczną udrękę, a także społeczne niesprawiedliwości czy wewnętrzną walkę z demonami własnej duszy.

Motyw cierpienia umożliwia autorom eksplorowanie różnych aspektów ludzkiej psychiki, moralności i egzystencji. Poprzez ukazywanie cierpienia bohaterów, pisarze mogą badać ludzkie emocje, dylematy moralne oraz wpływ zewnętrznych okoliczności na jednostki. Dodatkowo cierpienie często służy jako narzędzie do budowania napięcia, tworzenia konfliktów oraz prowadzenia czytelnika przez proces emocjonalnej podróży.

Motyw cierpienia w literaturze przykłady

Dzięki literaturze możemy zobaczyć, jak inni ludzie radzą sobie wobec cierpienia, jakie strategie radzenia sobie z nim stosują oraz jakie lekcje życiowe wyciągają z tych doświadczeń. Oto kilka przykładów książek, w których motyw cierpienia odgrywa istotną rolę:

 • Jan Kochanowski ‘’Treny’’
  W „Trenach” Jana Kochanowskiego cierpienie jest głównym tematem, który autor eksploruje poprzez osobiste doświadczenia żałoby i straty po śmierci ukochanej córki Urszulki, co prowadzi do głębokiego bólu emocjonalnego i rozpaczy.
 • Henryk Sienkiewicz ‘’Quo Vadis’’
  W „Quo Vadis” H. Sienkiewicz opisuje tragiczne losy pierwszych chrześcijan, prześladowanych przez Nerona. Cierpienia wiernych są brutalne: męczarnie, walki gladiatorów, pożarcie przez dzikie zwierzęta, krzyżowanie. Pomimo fizycznego bólu, chrześcijanie przyjmują swoje cierpienia z pokorą, wzorem Chrystusa, wybaczając oprawcom. Cierpienie staje się błogosławieństwem, manifestując etyczny heroizm chrześcijan, zrodzony z miłości do Boga i wiary w bliskie przyjście Chrystusa.
 • Albert Camus „Dżuma”
  „Dżuma” Alberta Camusa ukazuje ludzkie cierpienie w obliczu epidemii dżumy w Oranie. W powieści pojawiają się zarówno cierpienia fizyczne, wynikające z choroby, jak i psychiczne, związane z zamknięciem miasta i rozłąką. Cierpienie staje się uniwersalnym doświadczeniem, które łączy mieszkańców i objawia się poprzez różne formy.
 • Hanna Krall ‘’Zdążyć przed Panem Bogiem’’
  W „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall cierpienie jest obecne w historiach osób przeżywających Holocaust, gdzie bohaterowie doświadczają traumy, bólu fizycznego i psychicznego związanych z prześladowaniami, deportacją i obozowym życiem, jednocześnie zachowując nadzieję i ludzką godność.

To tylko niektóre z utworów, w których występują motywy cierpienia, bo jest ich naprawdę sporo. Jeśli chcecie poznać więcej, zachęcamy do zapoznania się ze sporządzonymi przez nas notatkami zawierającymi motywy literackie do matury 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *